18 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Piotr, Małgorzata

Oficjalna strona internetowa Miasta Siedlce

 

 

MENU

  Strona główna Dodaj do ulubionych
 

» Inwestycje

» Planowane

» Kanały technolo-giczne w drogach

» Rozpoczęte

» Zakończone

» Przetargi Urzędu Miasta

» Konsultacje społeczne

» Druki do pobrania

» Plan miasta

» Wykaz ulic

» Kontakt

» Zgłoś problem

» Utrudnienia w ruchu


stat4u

 
 

lokalizacja: strona główna » inwestycje » planowane » kanały technologiczne w drogach

KANAŁY TECHNOLOGICZNE W DROGACH

 
 
INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE
 
Prezydent Miasta Siedlce – Zarządca dróg miejskich – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115   ze zmianami) informuję, że przygotowywane są niżej wymienione zadania inwestycyjne:
 
1.       Budowa ulicy KG25 (od ulicy Kazimierzowskiej do Janowskiej),
2.       Opracowanie dokumentacji budowy ulicy 1 KL (sięgacz od ulicy 51 KUZ),
3.       Przebudowa ulicy Bema,
4.       Przebudowa ulic w ciągu drogi krajowej 63 (od ulicy Mieszka I do granic miasta)
5.       Budowa ulicy 2 KDD (ulica łącząca ulicę Starzyńskiego z ulicą Terespolską)
6.       Budowa ulicy Śmiałej
7.       Budowa ulicy Dębowej ( od ulicy Kasztanowej do granic miasta )
8.          Budowa ulicy Pamieci Ofiar II wojny światowej
9.          Budowa ulicy Zielnej (od ul. Pamieci Ofiar ii Wojny Światowej w kierunku południowym)
 
W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7 - 7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:
Prezydent Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
 
Jak stanowi art. 4 pkt. 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
a.    urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami ruchu drogowego,
b.    linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 
Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.
 
  
Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wydziału Dróg Urzędu Miasta Siedlce: www.drogi.siedlce.pl oraz przesłana do wiadomości: Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, uke@uke.gov.pl  

Treść dokumentu 

dodano: 4 lipca 2012

 

 
 
 
  © 2011 Urząd Miasta Siedlce
Wykonanie strony KREATOR

Ostania aktualizacja: 03 grudnia 2018r